لینک دانلود<آکوستیک در ساختمان>

آکوستیک در ساختمان آکوستیک در ساختمان در حال حاظر شما فایل با عنوان آکوستیک در ساختمان. را دنبال می کنید .

فهرست مبانی آکوستیک تعریف صدا مبانی صدا تاثیر باد تاثیر دما انواع جاذب صوت نحوه نصب جاذب انتقال صدا تاثیر بازشوها معرفی و بررسی نوفه سقف کاذب انواع کف سازی اصول طراحی آکوستیکی بررسی انواع سالن اشکالات مهم آکوستیک
مبانی اکوستیک: آکوستیک در معماری : فن طراحی فضاها ، بناها و سیستم های مکانیکی مطابق با نیازهای شنوایی 1- شنیدن صداهای مطلوب 2- کاهش صداهای آزاردهنده سه جزء مشترک سیستم های اکوستیکی : 1- منبع 2- مسیرانتقال 3-دریافت کننده
تعریف صدا : یک موج فیزیک ،یا ارتعاش مکانیکی ،یا یک سری از تغییرات فشار در یک فراگیر کشسان است. صدای هوابرد : فراگیر کشسان هواست.( امواج صوتی از طری هوا منتقل می شوند) صدای پیکری : فراگیر کشسان بتن ، فولاد ، چوب ، شیشه و ترکیباتی از این مواد است.امواج صوتی از طریق ارتعاش عناصر ساختمانی منتقل میشوند) علم مربوط به کسانی است که در بناها و ساختمان ها زندگی می کنند.
سرعت انتشار: صدا بسته به محیط انتشار با سرعتهای متفاوتی حرکت می کند. سرعت صوت در مقایسه با نور آهسته است. سرعت انتشار صدا در محیط های مختلف