لینک دانلود<اقلیم گرم و مرطوب>

اقلیم گرم و مرطوب اقلیم گرم و مرطوب در حال حاظر شما فایل با عنوان اقلیم گرم و مرطوب. را دنبال می کنید .
اقليم گرم و مرطوب
اقليم گرم و مرطوب
فهرست در نقشه خصوصیات آب و هوایی بافت اقليم گرم ومرطوب بافت استفاده از بادگير جهت گیری بنا ها خصوصیات کلی فرم بنا در این مناطق باز شوها پوشش بام ها خواب بر بام مصالح مصرفي استفاده از سايبان اتاق روزن دار معماری پایدار در معماری بندرعباس زمستان نشین و تابستان نشین در این اقلیم خانه بروجردی ها خانه های چهار صفه

خصوصیات آب و هوایی این کرانه به قرار زیر است: 1- میزان ریزش باران سالیانه بسیار اندک ،اغلب بارندگی در فصول پاییز و خصوصاً زمستان 2- رطوبت هوا بسیار زیاد در تمام فصول سال 3- هوا بسیار گرم و مرطوب در تابستان و معتدل در زمستان 4- اختلاف کم درجه حرارت بین شب و روز 5- شوربودن آب هاي زيرزميني در اكثر مناطق 6- پوشش بسيار كم گياهي 7- تابش تقريباً عمودي آفتاب در فصول بهاروتابستان 8- ميزان تبخير آب در منطقه بسيار زياد 9-بادهاي صحرايي عربستان (نامناسب)،بادهاي ساحلي (مناسب)