لینک دانلود<اقلیم آسایش و اقلیم ساختمان>

اقلیم آسایش و اقلیم ساختمان اقلیم آسایش و اقلیم ساختمان در حال حاظر شما فایل با عنوان اقلیم آسایش و اقلیم ساختمان. را دنبال می کنید .

فهرست مقدمه بخش اول:اقلیم آسایش شاخص های بیوکلیمای انسانی و اقلیم اسایش پیشینه مطالعات آسایشی عوامل موثر در اقلیم آسایش روشهای محاسبه اقلیم آسایش بررسی شاخص ها جداول و نمودارها اقلیم آسایش گردشگری (TCI) بخش دوم:اقلیم ساختمان گونه شناسی معماری اقلیمی در ایران تاثیرات اقلیم بر ساختمان موارد مورد نیاز در برنامه ریزی و طراحی ساختمان طراحی اقلیمی بیوکلیماتیک ساختمانی(گیونی) جدول ماهانی مفهوم شاخصهای جدول ماهانی منابع
مقدمه ایجاد فضاهای سالم و راحت برای کار و زندگی انسان ، یکی از اهداف عمده و شناخته شده معماری نوین است . بدون شک ایجاد چنین فضاهایی ، که در ساختمانهای سالم یا منطبق با طبیعت و شرایط اقلیمی به طور طبیعی یا با صرف کمترین هزینه میزان مصرف انرژی ایجاد می شود ، از نظر بالا بردن سطح کارآیی جسمی و ذهنی افراد ، کاهش میزان ابتلا به بیماری و همچنین کاهش میزان مصرف‌ سوخت‌های تجدید ناپذیر و الوده کننده محیط زیست حایز اهمیت فراوان است.
بخش اول: اقلیم آسایش
شاخص های بیوکلیمای انسانی و اقلیم اسایش تابش خورشید ،سرعت باد ،دمای محیط و رطوبت هوا به ویژه رطوبت نسبی از عوامل اصلی آسایش جانداران هستند . منظور از شرایط آسایش انسان یا (منطقه آسایش ) مجموعه شرایطی است که از نظر حرارتی و رطوبتی برای حداقل 80 درصد افراد که به طور تصادفی انتخاب و در آن شرایط قرار می گیرند ایجاد حالت آسایش کند.